výstavy

Newsletter

email:

 

Nevím, jak tohle dopadne


 

práce | péče 

Vyšel souborný katalog činnosti galerie sam83.

Texty:
Denisa Bytelová: Zásah
Jiří Ptáček: Vzácná návštěva a její hostitelé

František Fekete: Pako
Petr Brožka: Na ostro
Tereza Záchová: Říká se!
Jiří Hůla: www.sam83.cz
Pavel Vančát: sam83 – punk s vůlí a vizí


sam83 – punk s vůlí a vizí

Moje první setkání s Českou Břízou a týmem kolem Sama se odehrálo 14. srpna 2009, když mě Lukáš Kubec požádal o pomoc s výstavou Vzpomínka na fotografii. Výstava někde na vesnici u Plzně ve mně, tehdy nadějném kurátorovi Galerie Klatovy/Klenová, vzbuzovala dost neutěšená očekávání, smáli jsme se s Lukášem tomu, že budeme vesničanům ukazovat fotky s traktory a kravami. Dopadlo to přesně naopak. K mému velkému překvapení jsme našli na místě galerii, která byla postavena velkoryse, chytře a elegantně naprostou svépomocí jako přístavek starého domu, a tým, který nás přijal lépe než zaměstnanci Kunsthalle Zürich. Vernisáž, při níž se pendlovalo mezi galerií, kuchyní a zahradou a které se zúčastnila i značná část vesnice, byla pro mě lekcí toho, jak pro umění dělat zcela přirozeným způsobem maximum i mimo takzvaná „centra“. A Lukášovy romantické post-fotografické krajiny, které jsem předtím s potěšením, ale s pramalým ohlasem vystavoval v Praze i v Moskvě, najednou našly v Bříze přirozenou nonšalanci, smysl a řád.
Od té doby jezdím do Břízy sice jen velmi občas, ale rád a s důvěrou, protože si rozumíme v tom, že umění je ono „teď a tady“, že je to forma spiklenectví, která se ale přitom nevzdává snahy komunikovat i navenek mimo svůj uzavřený svět. Upřímně řečeno, jako podezíravého a skeptického introverta mě Samovo bezprostřední nadšení často naplňuje údivem, zatímco jejich výstavní program ve mně za ta léta vyvolává respekt: v rozmanité dramaturgické skladbě se tu objevili matadoři i jurodivci současného českého umění, část pražské scény galerii posledních pár let považuje za kultovní. Samové (jak celé komunitě žijící v rozlehlém domě pro sebe říkám) mezitím stihli rozjet několik dalších projektů kombinujících DIY postupy s waldenovskou etikou a navrch postavit na vlastní zahradě nekrásnější rezidenční dům v Čechách. Když se snažím pro sebe pojmenovat nějaké obecné pojítko zmíněných činností, je to vlastně především neochvějná víra ve smysl vlastní kreativity, víra v umění jako přirozený nástroj setkávání a obohacování, ve vytváření autonomních zón bez hierarchií a předsudků, víra ve splynutí umění s běžným životem, na kterou někdy začínáme v našem multitaskingovém shonu zapomínat. Ale stejně tak je to punkový pocit, že není co ztratit, že když vím, co chci, tak to tak prostě udělám, s láskou i zarputilostí. Jsem víc než rád, že  takoví lidé a komunity kolem nich v Čechách existují a dávají současnému umění jiný, skutečnější smysl, než ho vidíme my, upocení profesionální běžci na poli výstavních termínů a grantových uzávěrek.

Pavel Vančát, Ostrava, 25. 7. 2016

Nevím, jak tohle dopadne (informace k výstavě)


Společná výstava v České Bříze. Setkání umělců, kteří v galerii sam83 vystavovali v předchozích letech.
Vernisáž: 3. 9. 2016 u příležitosti desetiletého výročí galerie.
Každý účastník přijede 3. 9. mezi 10 – 16 h a umístí své dílo v galerii nebo na zahradách...
Performeři se předvedou libovolně po zahájení...


Součástí vernisáže je křest publikace mapující předchozí činnost sam83.

Těším se na vás!
Sráč Sam
----------

Praktické poznámky:

1) z technických důvodů nepřijímáme videa, pouze videozdravice nebo si přineste vlastní projekční techniku, např. videorámeček atd.
2) pro ty, kdo to mají daleko a nemají možnost se zúčastnit osobně, je možné být zastoupen prací, kterou má galerie z předchozích let v depozitáři a zašle videozdravici
3) spát se dá jako vždy v domě, v galerii, na zahradě, v rezidenčáku a také je možné zajistit spaní v penzionu v České Bříze.
4) jídlo stejně jako vždy...
5) videozdravice zasílejte do 15. srpna 2016

Další dotazy zodpovíme, pište, volejte.
Tak v září na viděnou!!!


Umělci, kteří potvrdili účast:

Sláva Sobotovičová      
Kristina Láníková
Ondřej Vinš
Martin Froulík
Ondřej Vavrečka
Tea Záchová
Sandra Svobodová
Dana Balážová
Šimon Kadlčák
Olga Krykun
Ondřej Maleček
Juliana Höschlová
Lucie Mičíková

Anežka Hošková
Veronika Slámová
Jiří Hůla
Martin Helán
Václav Sika
Hendrix
Ondřej Roubík
Petr Brožka
Tomáš Hrůza
Václav Girsa
Veronika Zapletalová      
Petr Halámka

Veronika Dolanská
Petra Lacinová
František Fekete
Veronika Bromová
Milada Hynková
Michaela Kokošková
Jan Karpíšek
Jiří Surůvka
Lenka Vítková     
Elsa Aids
Václav Stratil
H3T Architekti

Lukáš Kubec
Marta Fišerová
Alena Anderlová
Małgorzata Łojko
Johana Černá   
Sylva Francová
Jiří Zábran
Alena Foustková
Veronika Vlková
Markéta Kinterová
Jan Fabián
Maciej RawlukUmělci, kteří potvrdili videozdravice:

Dan Vlček
Markéta Váradiová
Michal Slejška
Darina Alster
Martin Blažíček
Valentina Furian
Blanka Jakubčíková
Magda Korsinsky
Edgar Schwarz

Ewelina Chiu

Bronislava Šnajdrová

Marie Ladrová
Autoři, textů kteří potvrdili účast:


František Fekete
Jiří Ptáček
Petr Brožka
Denisa Bytelová
Jiří Hůla
Tea Záchová


http://www.sam83.cz/image/2820_.jpg
úvodní slovo / Denisa Bytelová